Phương pháp chơi lô Tin mật lô đề

Phương pháp nuôi dàn đề 20 số

Chắc hẳn bạn là dân chơi lô đề thì sẽ biết về phương pháp nuôi dàn đề 20 số. Nhưng nuôi thế nào để đạt hiệu quả thì ko phải ai cũng biết. Vậy hãy để chúng tôi giúp bạn, bạn có thể áp dụng để chơi dàn đề, ví dụ như dàn đề 4 con và đặc biệt là dàn đề 20 số.

Nuôi dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày hiệu quả

Dàn đề 20 số nuôi khung là một phương pháp mới rất được nhiều người ưa thích , tại sao lại nuôi khung dàn đề miền bắc  tại vì dàn đề 20 số chơi trong ngày cũng rất khó trúng có khi cả tuần không trúng .vậy tại sao lại không lựa chọn cách chơi thông mình hơn khi cách chơi thông thường không còn mang lại hiệu quả .để đảm bảo không bị thua lỗ các bạn nên chọn dàn đề nuôi khung 3 ngày các bạn sẻ thấy hiệu quả hơn rất nhiều , hãy thử trải nghiệm với chuyên mục này nhé :

Kết quả dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày 

+ Nuôi dàn đề 20 số :20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 từ ngày 24/03-26/03/2024

+ Nuôi dàn đề 20 số :50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 21/03-23/03/2024 trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 18/03-20/03/2024 Ăn đề 65 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 15/03-17/03/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 14/03-16/03/2024 Ăn đề 54 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 11/03-13/03/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 08/03-10/03/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 từ ngày 05/03-07/03/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 03/03-05/03/2024 Ăn đề 73 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số :00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 28/02-02/02/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 25/02-27/02/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 22/02-24/02/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 21/02-23/02/2024 Ăn đề 59 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 từ ngày 20/02-22/02/2024 Ăn đề 28 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 19/02-21/02/2024 Ăn đề 08 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 12/02-14/02/2024 Ăn đề 71 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 09/02-11/02/2024 Ăn đề 68 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 từ ngày 06/02-08/02/2024 Ăn đề 75 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 03/02-05/02/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 từ ngày 31/01-02/02/2024 Ăn đề 73 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 28/01-30/01/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 25/01-27/01/2024 Ăn đề 83 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số :13 15 16 17 18 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 83 84 86 87 89 từ ngày 24/01-26/01/2024 Ăn đề 57 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số :80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  từ ngày 21/01-23/01/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  từ ngày 18/01-20/01/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  từ ngày 15/01-17/01/2024 Ăn đề 09 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  từ ngày 13/01-15/01/2024 Ăn đề 21 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  từ ngày 11/01-13/01/2024 Ăn đề 77 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  từ ngày 08/01-10/01/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  từ ngày 07/01-09/01/2024 Ăn đề 57 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số : 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  từ ngày 06/01-08/01/2024 Ăn đề 89 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  từ ngày 03/01-05/01/2024 Ăn đề 05 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  từ ngày 01/01-03/01/2024 Ăn đề 31 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  từ ngày 29/12-31/12/2024 Ăn đề 59 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  từ ngày 26/12-28/12/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 23/12-25/12/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 20/12-22/12/2024 Ăn đề 21 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 từ ngày 17/12-19/12/2024 Ăn đề 18 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 từ ngày 14/12-16/12/2024 Trượt

+ Nuôi dàn đề 20 số : 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 13/12-15/12/2024 Ăn đề 72 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 số : 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 từ ngày 10/12-12/12/2024 Ăn đề 49 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 từ ngày 08/12-10/12/2024 Ăn đề 92 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 20 số : 16 61 26 62 45 54 82 28 47 74 58 85 57 75 23 32 56 65 83 86 từ ngày 05/12-07/12/2024 trượt

Trên đây là phương pháp nuôi dàn đề 20 số cực kì hiệu quả và có độ chính xác cao. Ae tham khảo và áp dụng nhé.

  CHỐT SỐ SIÊU VIP  

  CHỐT SỐ MIỀN BẮC

 CHỐT SỐ MIỀN NAM

 CHỐT SỐ MIỀN TRUNG